Kvalité assistansbolag

Trygghet genom kvalité

Vårt kvalitetsarbete

Kvalité är en röd tråd genom hela verksamheten. Genom vårt kvalitetsarbete så får vi väldigt nöjda kunder samtidigt som vi uppfyller målen för IVOs tillståndskrav. Trygghet genom kvalité vill vi kalla det för!

kvalité personlig assistans

Vad betyder det att inneha tillstånd för personlig assistans?

Vad betyder det att inneha tillstånd för personlig assistans?

Företag som anordnar personlig assistans måste ha ett tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (Ivo). Ivo bedömer lämpligheten hos företagsledningen, dess kompetens, erfarenheter och insikt i regelverk. Verksamheten ska bedrivas med god kvalité och arbeta systematiskt med kvalitetsarbetet utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Ivo kontrollerar företagets ledningssystem, följer kontinuerligt upp verksamheten och att företaget följer regler, lagar och är lämpliga i övrigt.

Hur arbetar vi för att uppfylla tillståndskraven?

Hur arbetar vi för att uppfylla tillståndskraven?

Genom att kontinuerligt arbeta med kvalitén och regeluppfyllnad i hela företaget så säkerställer vi att vi följer tillståndskraven. Vår kvalitetsavdelning håller sig uppdaterade inom området, gör egenkontroller av verksamheten, utvecklar rutiner och policys och förändrar verksamheten utefter avvikelser. Vi utbildar alla medarbetare inom området och tillsammans säkerställer vi kvalitén och regeluppfyllnad genom att arbeta efter vårt kvalitetsledningssystem.

Nöjda kunder

Men kvalité är så mycket mer än regeluppfyllnad

Vi är inte bara ett tryggt assistansbolag som säkerställer vårt tillstånd. Kvalitetsarbetet innebär även att du som kund kommer bli väldigt nöjd med oss som assistansbolag. Vår målsättning är att du ska en assistans helt anpassad efter dig och där du får möjligheten till mycket medbestämmande och delaktighet. Vi har kontinuerliga uppföljningsmöten med våra kunder, genomför kundundersökningar och förändrar verksamheten efter våra kunders synpunkter och önskemål

Läs mer

Du kan läsa mer om tillståndskrav för personlig assistans på IVOs hemsida

Du kan läsa mer om systematiskt kvalitetsarbete på Socialstyrelsens hemsida