Assistans för barn

Vi förstår alla familjesituationer

Assistans för barn

Alla barn har rätt till att vara barn. Med personlig assistans kan ditt barn leka, utvecklas och leva precis som andra barn. Vi lyssnar på hela familjen och anpassar assistansen så att er vardag blir så bra som möjligt.

personlig assistans barn
assistansbolag barn

Vi vet att personlig assistans påverkar hela familjen

När ett barn har personlig assistans så påverkar det hela familjen. Vi förstår alla familjesituationer och anpassar assistansen utefter er och ditt barns situation. Både ert barn och ni föräldrar får göra er röst hörd.

Barnperspektivet

Assistans för barn ställer andra krav

Barnperspektivet

Assistans för barn ställer andra krav

Alla barn ska ha rätt till ett bra liv. Att ha personlig assistans som barn och ungdom fungerar lite annorlunda än som vuxen. Barnperspektivet innebär att assistansen utgår från FN:s barnkonvention där barnets bästa alltid kommer först. Assistansen planerar vi tillsammans med er som familj och anpassar den efter era önskemål och vardag.

Med personlig assistans så kan ditt barn leka, utvecklas och leva som andra barn. Som förälder är det viktigt att du känner trygghet och tillsammans är ni delaktig i utformningen av assistansen och vilka assistenter ni vill ha. Om man vill, så kan närstående också bli anställda som personliga assistenter på hel- eller deltid.

Alla föräldrar har ett föräldraransvar för sina barn. Som vårdnadshavare till barn med funktionsvariation så kan vägen till ett rättvist assistansbeslut ibland bli svår. Föräldraransvaret vägs in i Försäkringskassans och kommunens bedömning om rätt till assistans och de ska ta hänsyn till det som normalt anses falla inom ramen för föräldraransvaret. Det är bara den extra tillsynen och omvårdnaden pga funktionsvariationen som ligger till grund för rätten till personlig assistans. Ibland kan denna bedömning inte kännas rättvis och vi försvarar alltid våra kunders rätt till assistans.